Dr. Formulated Brain Health ADULTS 40+ за Памет и Концентрация на ВЪЗРАСТНИ

Днес, повече от всякога мозъкът е подложен на голямо натоварванe.

Във високо-конкурентната среда, за да поддържат висок стандарт на живот хората не дават почивка на мозъка си и не усъвършенстват когнитивните си функции.

Доктор Дейвид Перлмутер е един от Американските топ невролози, който направи стратегия за мозъчното здраве, включваща приемането на:

  • избрани пробиотични щамове
  • пребиотични фибри
  • сертифицирани органични съставки, получени от чисти плодове и зеленчуци, които не са обработвани с химикали и токсини
  • непреработени полезни мазнини, които са жизненоважни за изграждане на мозъчните клетки
  • антиоксиданти, които пазят мозъка от вредното влиние на свободните радикали в околната среда