Dr. Formulated Brain Health YOUNG за Запаметяване и Фокусиране на МЛАДИ ХОРА

Днес, повече от всякога мозъкът е подложен на голямо натоварванe.

В университета и в началото на работата си, за да се докажат и издигнат, младите хора се подлагат на изключително натоварващи дейности, включващи огромно количество информация от компютри и интернет.

Доктор Дейвид Перлмутер е един от Американските топ невролози, който направи стратегия за мозъчното здраве, включваща приемането на:

  • избрани пробиотични щамове
  • пребиотични фибри
  • сертифицирани органични съставки, получени от чисти плодове и зеленчуци, които не са обработвани с химикали и токсини
  • непреработени полезни мазнини, които са жизненоважни за изграждане на мозъчните клетки
  • антиоксиданти, които пазят мозъка от вредното влиние на свободните радикали в околната среда